Mobilní nadzemní bazény

Velké mobilní bazény

Mobilní nadzemní bazény

Pojmem „mobilní“ rozumíme bazény, které jsou velice rychle smontovatelné a demontovatelné. Navíc konstrukce bazénu není kotvena ani nijak jinak spojena se základovou deskou. Všechny prvky bazénu jsou pak znovupoužitelné pro další „mobilní“ realizace.

0

Modulovatelné bazény
Použitá konstrukce mobilního bazénu umožňuje realizovat libovolný rozměr bazénu dle přání zákazníka. Rozměr lze modulovat po 25cm do délky i šířky bazénové vany (25 cm je šířka použitých polypropylenových prvků). Maximální rozměr bazénu je prakticky neomezený…

Odpadá otázka: „Co s bazénem přes zimu?“
Jediná potřeba je ideálně rovné dno, resp. základová deska

Naše nabídka – od prodeje po pronájem s komplexní službou (montáž, demontáž, údržba)
Nemusíte být odborník na to, abyste mohl provozovat bazén…

Jednorázové sportovní či kulturní akce
Sezónní využití - campingy, rekreační střediska, hotely…
Sezónní využití – obce a malá města

 

Popis konstrukce
Princip konstrukce vychází z filozofie železobetonových bazénů Jean Desjoyaux: pevná železobetonová deska (dno bazénu) ukončená věncem po obvodě, s kterým je propojen další věnec v úrovni vodní hladiny pomocí svislých žeber. Výsledkem je vytvoření tuhé, monolitické konstrukce bazénu.
V případě nadzemních mobilních bazénů byly oba věnce (horní a dolní) nahrazeny příhradovou konstrukcí z jaklů 60x30x3, která vytváří po obvodě bazénu pevné uzavřené krabice („kozy“). Tyto krabice jsou vzájemně spojeny ocelovými táhly.

            
Klasické ztracené bednění                         Konstrukce mobilního bazénu
Desjoyaux

Vlastní stěny bazénu jsou pak tvořeny z předních částí polypropylenových panelů, které se standardně používají pro bazény J. D., sestavených do modulů o délkách 1,25 – 2,00 m. Vodorovné tlaky vodní masy jsou přenášeny pomocí ocelových výztuh ve dvou výškových úrovních do příhradových krabic.


Ilustrace ocelových výztuh ve dvou    Detail rohu ocelových výztuh
úrovních

Na horní část „laviček“ je pak položena dřevěná podlaha (rošt), tvořící ochoz kolem bazénu. Vlastní filtrace je osazena zcela nezávisle na kratších stranách bazénu.