Hlavní etapy výstavby

Hlavní etapy výstavby

Stavba vašeho bazénu Desjoyaux krok za krokem
Desjoyaux vás doprovází výstavbou vašeho bazénu od výběru místa až po zapojení elektřiny.

 

Spuštění projektu

Je rozhodnuto. Příští léto se budete opalovat na břehu vašeho bazénu! Ale ještě předtím, než si začnete hovět na vaší nové soukromé pláži, seznamte se s předpisy, které se týkají vašeho projektu. Povolení ke stavbě? Oznámení o stavbě? To záleží na velikosti vašeho bazénu. Územní plán může rovněž předepisovat některé vzdálenosti od sousedních pozemků. Všechny tyto informace obdržíte na vašem obecním úřadě.

  Etapy stavby

Až pečlivě vyberete místo pro váš bazén – v závětří, na sluníčku a chráněné před zvědavými pohledy, mohou být zahájeny stavební práce.
Prvním krokem jsou zemní práce.
Poté je instalována konstrukce, která je následně vylita betonem.
Položí se obruby a patky dlažby.
Potom přijde zasypání a drenáž.
Modrou barvu dostane bazén položením lineru. Nakonec jsou instalována a zapojena filtrační a elektrická zařízení.
 

 

Všichni do vody!

Jakmile je bazén napuštěn, nastává okamžik prvního skoku do vody! Musíte počítat se dvěma týdny prací. Desjoyaux vám zaručuje, že konstrukci vybudují odborníci. Pokud se rozhodnete vrhnout se do stavby sami, zajistí vám technickou pomoc. Nezapomeňte však, že v závislosti na sezoně může být počet objednávek značný, a plánujte proto vaše koupání dostatečně dopředu!